Бенджамин Франклин

1759 - 1797

Биография

         Американският общественик, учен и изобретател Бенджамин Франклин е роден в Бостън, САЩ през 1706 г. Той произхожда от многодетното семейство на английски емигрант, производител на свещи и сапун и е петнадесетото от общо седемнадесет деца. 

         Името на Франклин се свързва най-вече с научните му експерименти и открития, но той развива и широка обществено-политическа дейност. Франклин е сред основателите на пощенската мрежа в Северна Америка, създава обществена болница и др. Той е и един от инициаторите за свикването на първия конгрес на представителите на колониите. Бенджамин Франклин е и един от авторите на известната „Декларация за независимост”, увенчала успешния край на американската революция.

          Важна част от неговите политически убеждения е твърдата му непримиримост към робството. До смъртта си той остава един от основните инициатори на движението срещу подтисничеството  на негрите.

          Със системна научно-експериментална дейност в областта на електрическите явления той започва да се занимава, когато е на 41 годишна възраст. Неговите изследвания отварят нова страница в знанията и експлоатацията на природното електричество. Именно Бенджамин Франклин открива електрическата природа на мълнията, негова е заслугата за изобретяването на гръмоотвода, той създава и първия плосък кондензатор. Сред заслугите на Бенджамин Франклин е и въвеждането на понятията положителен (+) и отрицателен (-) заряд. Той разработва и първата обща теория за електричеството, която има голямо значение за развитието на физиката като наука. 

           Известна е неговата „Унитарна теория”, позната още като „теория на един флуид”, която описва процеса на електризация и извличане на известно количество „флуид” от едно тяло и прехвърлянето му на друг. При този процес тялото, което е отдало „флуида” се наелектризира с отрицателен заряд, а това, което го е приело – с положителен.

           Теориите му често са подкрепени с експериментални доказателства. С известния си опит с хвърчилото например той доказва електрическата природа на мълнията. По време на буря той пуска хвърчило и на долния край на връвта му закача ключ, от който успява да измъкне искра.

            Освен в областта на електричеството Бенджамин Франклин работи и в сферата на геофизиката, опитва се да изследва разпространението на звука под вода и др.

           Проучванията си той излага в писма до П. Колинсон, който ги представя пред Лондонското кралско дружество. По-късно те са издадени като отделна книга и носят на Бенджамин Франклин голяма популярност в научните среди.

            Бенджамин Франклин завършва жизнения си път във Филаделфия, САЩ през 1790 г. Погребението му е невиждано по размери до този момент в американската история. На траурната процесия присъстват над 20 000 души, а с постановление на Конгреса в страната е обявен 30 дневен траур.

 

Опасно е да бъдеш прав, когато правителството не е.

Волтер

София 1606, р-н Красно село, ул."Тунджа" 12, вх.А, офис 401, моб. 0887606993

©2019 Libertarianstvo