Фредерик Бастиа

1801 - 1850

Биография

Клод Фредерик Бастиа е френски икономист, законодател и писател, който
защитава частната собственост, свободния пазар и ограниченото правителство.
Ключовата тема в неговите анализи е, че свободният пазар е присъщ извор на
икономическа хармония между индивидите дотогава, докато правителството бива
ограничавано във функциите си на протекционизъм от кражби или агресии върху
техния живот, техните свободи и тяхната собственост като граждани. За Бастиа
държавната принуда е законна само ако служи  за гарантиране на личната
сигурност, свобода и права върху частната собственост; само ако прави така, че
справедливостта властва над всичко.

Бастиа придава особено голямо значение на планово-координиращата функция на свободния пазар - теза, превърнала се 50 години по-късно в основна тема на Австрийската школа, защото във филосовски план той е бил силно повлиян от съчиненията на Адам Смит и от големите френски икономисти на свободния пазар Жан-Батист Сей, Франсоа Кесне, Дестют дьо Траси, Шарл Конт, Ришар Кантийон (който всъщност е роден в Ирландия, но емигрира във Франция) и Ан Робер Жак Тюрго. Всички тези имена предшестват и насочват  развитието на Австрийската школа, разработвайки всъщност първи модерните и днес концепции, че пазарът е динамичен, съперничащ си процес, еволюцията на парите при него е в основата на субективната теория на ценностите, а контролът върху цените от правителството посредством икономическа намеса е безполезен и глупав.
Клод Фредерик Бастиа е роден на 29 юни 1801 г. в южния френски пристанищен град Байон. На 10 години остава сирак и е отгледан и образован от родителите на баща си. На 17 години напуска училище и започва да работи за семейния бизнес във външната търговия. Там от първа ръка той се убеждава в злините на протекционизма, наблюдавйки фалитите на големите магазини, разслояването на населението и растящите бедност и безработица, причинени от търговските ограничения.
Дядо му умира, когато Бастиа е на 25 години и той наследява фамилните имоти в Мугрон, които отдава под аренда. Станал състоятелен, Бастиа може да се съсредоточи върху своите интелектуални занимания, учейки философия, история , политически науки, религия, поезия, политическа икономия, четейки за пътешествия, и т.н. Ненаситен за всякакъв вид познание, той пише и множество про-пазарни памфлети срещу данъците върху виното, поземлените данъци, митата, и т.н  Организира Френската асоциация за свободна търговия, която се бори срещу търговските бариери във Франция. През следващите 150 години това му творение се развива до Световната търговска организация - и днес е един от основните стълбове на институциите в модерния свят. Бастиа печели място във френския парламент. През 1850 пише знаменитото си есе за философията на закона и правителството - "Законът". Умира в Рим на Коледа през 1850 г. от туберкулоза.

Вярвам, че всеки човек има естественото право да прави каквото желае със себе си и плодовете на своя труд, доколкото това по никакъв начин не пречи на правата на другите хора.

Ейбрахам Линкълн

София 1606, р-н Красно село, ул."Тунджа" 12, вх.А, офис 401, моб. 0887606993

©2019 Libertarianstvo