"Либертарианството. Класически и съвременни есета от Лао Дзъ до Милтън Фридман." излезе от печат

Автор:   Libertarianstvo Foundation 21 Април 2013 размер на шрифта намалете шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта увеличете размера на шрифта

С радост можем да ви съобщим, че  сборникът от есета за либертарианската идея: “Либертарианството. Класически и съвременни есета от Лао Дзъ до Милтън Фридман” вече и издаден и се разпостранява от Хеликон. Книгата може да закупите от книжарниците на Хеликон или да поръчате онлайн тук.

“Идеите на либертарианството, на либерализма или просто на свободата са се развивали през годините. Началото им може да проследим в гръцките и староеврейските идеи за по-висш закон, закон, според който дори и управниците могат да бъдат съдени. Христос напомня на последователите си и на целия Западен свят, че има неща, които са само на Бога, а не на държавата. Това разделение на света на две царства устоява през годините на западната цивилизация и ограничава обсега на държавата.

Либертарианството е най-често разглеждано като философия на икономическата свобода, но истинските му исторически корени се уповават най-много на идеята за религиозна толерантност. Тези идеи намират добра почва в плуралистичния Запад и спомагат за схващането на държавата като орган с ограничена власт.

Но борбата за свобода и справедливост никога не спира. Ние сме преодолели деспотизма, робството, феодализма и абсолютната монархия в по-голямата част от света. Скоро преодоляхме и националсоциализма, съветския комунизъм и апартейда. Но все пак възникват нови идеологии за властта. В по-голямата част от ислямския свят се поддържат движения, които са нова версия на теокрация. В развитите страни социално-демократичните държави може да са икономически нестабилни, но остават политически силни. И в твърде голяма част от Европа колебливата икономика доведе до възраждането на национализма, изолационизма, ксенофобията и антисемитизма.

Либертарианците трябва да продължат да защитават свободата от нападения от всички страни.

Издаването на тази книга ще помогне на България да се доближи до либертарианските идеали за мир, просперитет и свобода.“

 /Дейвид Боаз, 31 декември 2012/

Няма начин да се управляват невинните хора. Единствената сила, която притежава правителството, е силата да се справя с престъпниците. Когато не са налице достатъчно престъпници, правителството ги създава. Законите обявяват толкова много неща за престъпления, че е невъзможно да се живее, без да се нарушава закона.

Айн Ранд

София 1606, р-н Красно село, ул."Тунджа" 12, вх.А, офис 401, моб. 0887606993

©2023 Libertarianstvo