Опасно е да бъдеш прав, когато правителството не е.

Волтер

София 1606, р-н Красно село, ул."Тунджа" 12, вх.А, офис 401, моб. 0887606993

©2020 Libertarianstvo