За нас

Миналото оставя своите белези върху нас, но не това е страшното. Страшното е, че ние свикваме с тях и идва момент, в който ги приемаме като естествена част от нашата същност, ставаме други хора с други ценности. В обществото, в което живеем, най-опасното нещо е, че сме предали нашата лична свобода. Вече не живеем, а просто съществуваме. Личната инициатива отдавна не е задвижващото колело на прогреса. Простата истина е, че лична инициатива не може да има, когато човек е ограничен. Ограниченията на модерния човек имат много лица – може да ги открием в лицето на правителството, високите данъци, отнемането на правото ни да изповядваме религията, в която вярваме, правото ни да бъдем различни, да живеем като малцинство, без да загубим идентичността си или пък просто да бъдем себе си. А в живота си имаме едно единствено задължение, което никога не трябва да забравяме и към което трябва да проявим висша форма на отговорност – задължението да бъдем себе си и не само да бъдем, а да се стремим към още по-добро - да развиваме себе си! И никой не трябва  да отнема това право от нас. Когато сетивността ни за собствените ни права е притъпена, трябва да намерим някакви механизми да си припомним какво е да имаме свобода, какво беше да бъдем себе си! Именно за това през 2010 година основахме фондация „Либертарианство“.

Фондация „Либертарианство“ е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Фондация „Либертарианство“ вярва, че всеки човек има правото да развива себе си, за да бъде независим, а не да разчита на обществени подаяния. Ние вярваме, че самоинициативата на човек е възможна единствено там, където царува свободата. А имаме ли самоинициатива, имаме и прогрес. Фондация „Либертарианство“ има за цел да популяризира либертарианските принципи в обществото на България. Фондация „Либертарианство“ иска да покаже на хората чрез своите дейности, че свободата ни е това, което трябва да защитим, защото никой индивид не трябва да жертва своето благо в името на обществото – да жертваш себе си не е социална справедливост. Фондация „Либертарианство“ има за цел да покаже на хората, че трябва ревностно да защитават своята лична свобода, тъй като тя е тяхното единствено средство към развитието!

Вярвам, че всеки човек има естественото право да прави каквото желае със себе си и плодовете на своя труд, доколкото това по никакъв начин не пречи на правата на другите хора.

Ейбрахам Линкълн

София 1606, р-н Красно село, ул."Тунджа" 12, вх.А, офис 401, моб. 0887606993

©2024 Libertarianstvo